Welcome to

ISPE Shanghai

Filter title-type- by

  View :
  13 Apr
  Apr 13, 2024 7:00 AM - Apr 13, 2024 8:00 AM
  12 Apr
  Apr 12, 2024 6:00 PM - Apr 12, 2024 8:00 PM
  浙商开元名都酒店, 杭州, China
  15 Mar
  Mar 15, 2024 9:00 AM - Mar 16, 2024 4:00 PM
  待定, 上海, China
  08 Dec
  Dec 8, 2023 8:30 AM - Dec 9, 2023 4:30 AM
  上海市浦东新区盛荣路388弄百佳通29号楼4楼, 上海, China
  29 Nov
  16 Nov
  Nov 16, 2023 8:30 AM - Nov 16, 2023 5:00 PM
  上海市外高桥喜来登酒店, 上海, China
  15 Nov
  Nov 15, 2023 9:00 AM - Nov 16, 2023 4:00 PM
  C&Q上海场, 上海, China
  14 Nov
  Nov 14, 2023 1:00 PM - Nov 14, 2023 5:15 PM
  霍尼韦尔总部大楼, 上海, China
  10 Nov
  Nov 10, 2023 9:00 AM - Nov 11, 2023 4:00 PM
  C&Q 北京场, 北京, China
  02 Sep
  Sep 2, 2023 10:00 AM - Dec 31, 2023 11:00 PM
  04 Jun
  Jun 4, 2023 8:30 AM - Jun 4, 2023 12:00 PM
  苏州工业园区跨国企业联合创新中心, 苏州市, 江苏省, China...
  01 Jun
  Jun 1, 2023 8:30 AM - Jun 2, 2023 5:00 PM
  大连路500号, 上海市, China
  29 May
  May 29, 2023 - May 30, 2023 5:00 PM
  深圳市, 深圳市, 广东省, China...
  26 May
  May 26, 2023 8:00 AM - May 27, 2023 5:00 PM
  Landison Plaza E-Fashion Hotel Hangzhou, Hangzhou, Zhejiang, China
  17 Dec
  Dec 17, 2022 9:00 AM - Dec 17, 2022 5:00 PM
  上海市, China
  17 Dec
  Dec 17, 2022 9:00 AM - Dec 17, 2022 5:00 PM
  10 Dec
  10 Dec
  Dec 10, 2022 9:00 AM - Dec 10, 2022 5:30 PM
  兰谷路500号, 上海市, China
  26 Sep
  Sep 26, 2022 8:00 AM - Sep 28, 2022 12:00 PM
  27 Jul
  Jul 27, 2022 3:00 PM - Jul 27, 2022 4:30 PM
  23 Jul
  14 Jul
  Jul 14, 2022 3:00 PM - Jul 14, 2022 4:30 PM
  14 Jun
  Jun 14, 2022 8:00 PM - Jun 14, 2022 8:20 PM